Προϊόντα

Η εταιρεία μας στην προσπάθεια της να πρωτοπορεί στον τομέα έτοιμου σκυροδέματος βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση νέων προϊόντων.

Τα κανοτόμα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας είναι: