Επικοινωνία

E-mail: kokomix@cytanet.com.cy

Τηλέφωνο: 77777817
Fax: +357 22 381138


Επίσης οι μονάδες παραγωγής έχουν ως εξής:
• Μονή, Λεμεσός
• Τσέρι, Λευκωσία
• Αθηαίνου, Λάρνακα