Η Εταιρία

Η Kokomix ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1996, από τον Γεώργιο και Θεόδωρο Χατζηγιαννακού. Μία μικρή μονάδα παραγωγής η οποία εξυπηρετούσε την επαρχία Λάρνακας.

Ένα ξεκίνημα αρκετά δύσκολο, με πολλές δυσκολίες αλλά με ένα βασικό στόχο, την εξυπηρέτηση και την ποιότητα των προϊόντων της.

Οι απαιτήσεις μεγάλωναν έτσι οι προτεραιότητες μας ήταν ο σωστός προγραμματισμός και η επίτευξη των στόχων μας. Έτσι πολύ σύντομα, το 2005, το εργοστάσιο της Αθηένου εξοπλίστηκε από μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής καθώς και με καινούργιες μπετονιέρες και αντλίες.

Το 2008 λειτούργησε η δεύτερη μονάδα παραγωγής στο Τσέρι με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών στην επαρχία Λευκωσίας.

Το 2010 λειτούργησε η κινητή μονάδα παραγωγής η οποία παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλων κατασκευαστικών έργων (δυνατότητα παραγωγής 130 m³/h). ΄

Σήμερα η εταιρεία μας διαθέτει τρεις υπερσύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες μονάδες σκυροδέματος, με στόλο 25 μπετονιέρες, 6 αντλίες μεταξύ των οποίων 2 βαρελαντλίες, 28m, και 31 m και αντλίες 32m,36m, 42m, και 48m.

 

Έτοιμο σκυρόδεμα

Σήμερα λειτουργούμε τρία καινούργια εργοστάσια παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως αυτοματοποιημένα . Το κάθε εργοστάσιο διαθέτει εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου των πρώτων υλών και του σκυροδέματος για να εξασφαλίζεται η καλύτερη ποιότητα η οποία, μάζι με την εξυπηρέτηση πελατών είναι ο πρωταρχικός μας στόχος.

Διαθέτουμε μεγάλο στόλο μηχανημάτων μεταφοράς και άντλησης.

Οι εμπειρίες μας σε μεγάλα και ιδιόρρυθμα έργα όσο και η πολύχρονή λειτουργία της εταιρείας μας, μας καθιστούν μια από της κορυφαίες βιομηχανίες έτοιμου σκυροδέματος στην επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.